Welkom

Als je leven verandert...


Als je op een rij wil krijgen wat er speelt...


Als je je verhaal wil vertellen...


Als je op zoek bent naar zin en betekenis...

wat heb ik te bieden:

persoonlijke begeleiding

In een aantal ontmoetingen loop ik een stuk mee op jouw levensweg. Ik ben jouw onafhankelijke gesprekspartner.

We kunnen dan samen onder ogen zien wat de situatie is. We bekijken wat jouw volgende stap kan zijn die perspectief biedt.

individueel of in een groep aan het werk

Ik bied je de gelegenheid om je (levens)verhaal te vertellen en te ontdekken welke inspiratie en bezieling jij met je meedraagt.

Even stilstaan om de waarden te leren zien die jij belangrijk vindt in je leven en die de basis vormen, de grond onder je voeten,

datgene wat jou stevigheid geeft en kracht.

stervensbegeleiding

Je hebt gehoord dat je ongeneeslijk ziek bent en dat de dood dichterbij komt, of dat van je liefste medemens.

We gaan samen op zoek naar je veerkracht en je geestkracht, naar de zin en de betekenis die jij aan het leven geeft.

begeleiding bij rouw

We hebben een gesprek ter voorbereiding van het afscheid.

Op welke persoonlijke wijze wil je de overledene gedenken? Welke bijdrage durf je zelf aan?

Wat wil je dat ik onder woorden breng tijdens de uitvaart?

Wanneer het afscheid achter de rug is, kom ik nog een keer terug. Hoe sta je ervoor. Hoe ga je werken aan aan nieuw begin.

na onze ontmoetingen

Je hebt aandacht, begrip en ondersteuning ondervonden.


Je hebt verdieping ervaren, hebt inzicht gekregen en ben je van dingen bewust geworden.


Je beschikt weer over veerkracht, groeikracht en geestkracht.

je hebt te maken met Hans van Wijk

Al 38 jaar begeleid ik mensen. Bij vreugde en bij verdriet. Op kruispunt-momenten in hun leven.

Eerst als pastoraal werker in parochies, daarna als geestelijk verzorger in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Met de kennis en kunde die ik heb verworven door studie en werk wil ik mijzelf nu in de 1e lijn beschikbaar stellen,

als onafhankelijke begeleider, met aandacht voor ieders eigen levensbeschouwing.

Ik ben lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV

Wil je een afspraak en een prijsopgave neem dan contact op. Ik ga met je op weg!

Drs J.A.H. van WIJK (Hans), Krooshof 13, 2215 GW Voorhout, 06- 25 46 37 96

kamer van koophandel 61371858